Recreational activities area

Kas kool võib olla põnev?

On koole, kus korrutustabelit õppima ei pea ja vahetunde ei ole. Aga just nendes koolides armastavad lapsed kõige enam käia. Huviharidus on laste ja noorte vaba aja sisustamisele suunatud tegevus selle kõige laiemas tähenduses – huvitegevused toetavad lapsi nende arengus, loovad eeldusi ja kujundavad mõttemaailma. Huvikooli valib vanem just oma lapse eeldusi ja võimeid arvestades. On selleks siis võõrkeeled, robootika, meisterdamine, tantsimine või looduslood. Sobiva huvikooli leidmine on suur töö. Et teie tööd lihtsustada ja valikuid kergendada, oleme parimad nendest kokku kutsunud messile “Laps ja Pere”. Tulge ja valige lapsega koos sobiv välja!

Huvikoolide väljakul on esindatud erinevad huvihariduse vallas tegutsevad ettevõtted, kes on esindatud viies valdkonnas: sport, tehnika, loodus, üldkultuur, muusika ja kunst.

Stands

Media Partners

Participate As Exponent

Password must be at least 6 characters and have at least 1 letter and 1 digit. Password may not have whitespace.

(confirm)